Microscopi A24 Gem

Gem Microscope, és un microscopi estereoscòpic dissenyat especialment per a la comprovació de les gemmes, afegint una pinces de gemmes, un suport titulable, una llum lateral flexible, una etapa de treball en camp fosc, pot comprovar la superfície llisa de la gema fàcilment i amb claredat.