Microscopi estèreo A2

Microscopi estereoscòpic, també anomenat microscopi de baixa potència (10x ~ 200x), dissenyat amb un canal òptic separat per a cada ull (oculars i objectius) que permet visualitzar l'objecte en una imatge de tres dimensions. S'utilitza per visualitzar exemplars més grans com insectes, minerals, plantes, productes biològics més grans, etc. de fabricació, mentre que el suport de ploma s’utilitza més habitualment per veure peces més grans.