A14 Invertit

Microscopi invertit, és una versió “invertida” del microscopi biològic vertical, tant la font de llum com el condensador instal·lats a sobre de l’escenari i apuntant cap a l’escenari, mentre que els objectius i la torreta d’objectius es troben sota l’escenari apuntant cap amunt. el 1850 per J. Lawrence Smith, que s’utilitzava per observar cèl·lules o organismes vius al fons d’una placa de Petri o un matràs de cultiu de teixits. Els microscopis invertits biològics també poden proporcionar funcions de camp brillant, contrast de fase o fluorescència epi.