A19 Contrast de fase

El microscopi de contrast de fase és un microscopi compost que utilitza un objectiu especial de contrast de fase i un regulador de contrast de fase o condensador de contrast de fase per obtenir contrast en una mostra sense haver de tacar la mostra. Si adjuntem un fitxer adjunt de contrast de fase, podem actualitzar un microscopi biològic de laboratori compond a microscopis de contrast de fase, que es poden utilitzar per mirar bacteris o cèl·lules sanguínies o qualsevol espècimen transparent.