Zoom de pas A22

Microscopi de zoom de pas, és un microcopi estèreo amb objectiu de zoom de pas, que pot canviar l’augment de l’objectiu pas a pas com 1x, 2x, 3x, 4x. És el nivell bàsic, generalment amb una mida petita, un estructurador senzill i de baix cost, que es pot utilitzar com a microscopi hobby per veure tot el que pugueu trobar al vostre voltant per interès.